Rodzaje Leasingu

A który leasing, Ty wybierasz?

Czym różnią się leasingi?

Poprzez szerokie rozumowanie definicji leasingu, możemy wyróżnić wiele jego rodzajów. Leasing jest to przekazywanie prawa do użytkowania przedmiotu przez ustalony okres w zamian za uiszczanie opłat ratalnych. Wobec powyższych słów, banki oraz firmy leasingowe oferują konsumentom prywatnym, jak i biznesowym szeroki wachlarz produktów leasingowych.

Leasing Operacyjny

Leasing operacyjny zwany również usługowym opiera się na umowie zawieranej na określony czas. Czas ten winien być krótszy niźli uśredniony okres zużycia przedmiotu branego w leasing. Po zakończeniu umowy leasingobiorca nie jest zobowiązany do wykupu przedmiotu po cenie ustalonej podczas zawierania umowy.

W przypadku tego rodzaju leasingu to leasingodawca musi opłacać koszta amortyzacyjne. Ponadto leasingobiorca może odpisać do kosztów: wpłatę wstępną, część kapitałową oraz odsetkową rat leasingowych, a także ponoszone koszta eksploatacyjne.

Leasing Finansowy

Leasing finansowy, zwany również kapitałowym, determinowany jest kilkoma zasadami. Podstawową z nich jest obciążanie kosztami amortyzacji leasingobiorcy. Umowa leasingowa w przypadku leasingu finansowego nie ma określonych ram czasowych. Ponadto po zakończeniu leasingu leasingobiorca jest zobowiązany do nabycia prawa własności do przedmiotu.
Co ważne, w przypadku leasingu finansowego podatek VAT opłacany jest z góry za cały czas trwania umowy. Do kosztów można doliczyć amortyzację, a także odsetki od rat.

Leasing Konsumencki

Leasing konsumencki to forma leasingowania przeznaczona dla osób fizycznych. Łączy on formę dzierżawy oraz kredytu. Podczas trwania umowy leasingobiorca posiada prawa do użytkowania przedmiotu, jednak nie posiada praw własności. Umowa leasingowa sporządzana jest na określony czas, podczas którego konsument spłaca raty leasingowe. Po zakończeniu umowy leasingobiorca może nabyć (jednak nie musi) prawa do posiadania przedmiotu umowy.

Leasing Zwrotny

Mniej popularna forma umowy leasingowej. Leasing zwrotny może być oparty na zasadach leasingu finansowego oraz operacyjnego. Ten rodzaj umowy związany jest z uwolnieniem kapitału leasingobiorcy, poprzez przekazanie leasingodawcy części aktywów trwałych w zamian za brakującą gotówkę konieczną do zawarcia umowy.

W porównaniu z kredytem leasing posiada szereg istotnych atutów. Są to:

  • Znacznie prostsza i szybsza procedura i mniejsze wymogi dokumentowe dla określonych przedmiotów np. dla środków transportu
  • Możliwość uzyskania zabezpieczenia nie obciążającego leasingobiorcy ? np. gwarancja odkupu przez dostawcę
  • Dostosowanie sezonowości rat leasingowych do potrzeb klienta (płynne regulowanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy)
  • Uzyskanie atrakcyjnego ubezpieczenia przedmiotu leasingu z możliwością wliczenia go w raty
  • Możliwość skrócenia efektywnego okresu amortyzacji podatkowej (w przypadku skorzystania z leasingu operacyjnego w rejonach nie zagrożonych bezrobociem strukturalnym) poprzez zastosowanie współczynnika 3 w amortyzacji degresywnej
  • Dzięki kosztom podatkowym w leasingu operacyjnym istnieje możliwość optymalizacji wyniku w przypadku dużej dysproporcji między wynikiem księgowym i podatkowym;
  • Przy leasingu zwrotnym możliwość wprowadzenia do bilansu rynkowej wartości zamortyzowanego środka trwałego
  • Możliwość pełnej amortyzacji podatkowej przedmiotu w okresie leasingu (w przypadku leasingu kapitałowego przedmiotów o niskiej stawce amortyzacyjnej na okres co najmniej 60 miesięcy).

Zamów bezpłatną rozmowę ze specjalistą!

Kiedy mamy się z Tobą kontaktować?

DLACZEGO MY?

30 Firm – Gwarancja Najlepszej Oferty

zamów rozmowę