Całkowity koszt leasingu – koszt nominalny – oblicza się, sumując do kosztów oferty wysokość wstępnej opłaty, comiesięcznych rat (stałych, degresywnych bądź sezonowych) oraz wykupu. Mianem oprocentowania pożyczonego kapitału określa się natomiast cenę przedmiotu umowy, pomniejszoną o wysokość udziału własnego.

Czym jest i ile wynosi Jak dobrać wysokość wstępnej opłaty przy leasingu przy leasingu?

Wstępną opłatę leasingową określa się mianem czynszu inicjalnego lub udziału własnego. Jest to opłata, którą podczas zawierania transakcji wnosi korzystający z przedmiotu umowy na rzecz leasingodawcy (finansującego). Jest ona niezbędnym elementem procesu spłaty wartości środków trwałych. Należy tak ją dobrać, aby możliwe było maksymalne wykorzystanie optymalizacji podatkowej. Dodatkowo powinna umożliwić obniżenie kosztu leasingu na tyle, że będzie zdecydowanie bardziej opłacalny, niż pożyczanie kapitału na kredyt bankowy.

Co warunkuje idealnie dopasowana do każdego leasingobiorcy opłata wstępna? Wysokość całkowitego kosztu leasingu oraz odliczeń podatkowych. Jej wysokość jest z kolei bezpośrednio uzależniona od wartości przedmiotu umowy leasingowej oraz indywidualnej decyzji osoby z niego korzystającej. Rozpiętości czynszu inicjalnego wahają się w następujących, przykładowych granicach:

Czy opłaca się wpłacić mniej?

Maksymalna wysokość wkładu własnego to zazwyczaj 45%. Czy jednak zawsze warto wybierać najdroższy wariant, optymistycznie licząc na związane z tym niższe koszty całkowite leasingu?

Na niski czynsz inicjalny powinny zdecydować się osoby, które dysponując gotówką, nie chcą jej całej przeznaczać na wkład własny względem leasingodawcy. Wysoka wpłata własna aż tak znacząco nie obniża oprocentowania leasingu, a w międzyczasie gotówką można obracać, inwestując, w sposób przemyślany wydając ją na potrzeby przedsiębiorstwa bądź nawet założyć dobrze oprocentowana lokatę bankową.

Kiedy lepiej wybrać wyższą opłatę wstępną przy leasingu?

Dzięki wyborze opcji wysokiej wpłaty początkowej przedsiębiorca od razu sporo zyskuje. Im wyższy bowiem wydatek poniesiony na poczet czynszu inicjalnego, tym wyższa kwota, którą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu firmowego. Tak duża korzyść podatkowa obejmuje przedsiębiorcę w miesiącu wniesienia udziału własnego na rzecz leasingodawcy i podpisania z nim umowy.

Duża tarcza podatkowa to nie jedyna korzyść, wynikająca z wysokiej wartości wstępnej opłaty leasingowej. Analitycy ryzyka, zatrudnieni w firmach leasingowych, szacunkowo obliczają wartość „kredytową” każdego potencjalnego klienta. Na wszelkie transakcje z dużym udziałem własnym patrzy się naprawdę przychylnie i dzięki sporemu czynszowi inicjalnemu można szybciej uzyskać preferencyjne warunki umowy z leasingodawcą.

 

zamów rozmowę