Leasing sprzętu medycznego

Leasing sprzętu medycznego

Zdrowie jest najważniejsze, prawda? Wobec tego, dlaczego nie miałbyś korzystać z najnowszych zdobyczy techniki i nie wyposażyć się w nowoczesny sprzęt medyczny? Chwilowy brak środków nie jest żadnym problemem i przeszkodą w podniesieniu jakości świadczonych usług oraz optymalizacji pracy i jej ergonomii.
Skorzystaj z najpopularniejszej metody zewnętrznego finansowania środków trwałych i wybierz leasing sprzętu medycznego. Oferujemy Ci świetne i dopasowane do Ciebie i Twojej firmy warunki.
Dlaczego miałbyś zdecydować się na leasing sprzętu medycznego właśnie za naszym pośrednictwem? Pozwól nam przedstawić swoją korzystną ofertę, w ramach której uzyskujesz:

  • wygodne i w pełni dopasowane do Ciebie raty leasingowe;
  • okres umowy do 60 miesięcy;
  • możliwość wykupu sprzętu po atrakcyjnych cenach;
  • pełne doradztwo i dostęp do naszej fachowej wiedzy podczas trwania umowy;
  • możliwość zabezpieczenia inwestycji oraz wykupienia ubezpieczenia.

Nasza oferta kierowana jest dla wszystkich – zarówno młodych przedsiębiorców, jak i firm o mocnej rynkowej pozycji. Dzięki przejrzystym i szybkim procedurom podpisywania umowy oraz klarownym warunkom współpracy nasza firma może pochwalić się wieloma rekomendującymi nasze usługi klientami. Dołącz do nich i uzyskaj najlepszą ofertę leasingową w kraju!
Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą pełną ofertą oraz do skontaktowania się z nami. Chętnie wyjaśnimy Twoje wątpliwości i z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i sugestie. Skorzystaj również z naszej darmowej wyceny – przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie.

Proces leasingowy

Znajdź produkt

Kto inny niż Ty sam, będzie wiedział lepiej czego dokładnie potrzebujesz w swojej firmie? Sam znajdź odpowiednie urządzenie lub auto.

Zadzwoń do Nas

Już wybrałeś? To teraz czas na znalezienie finansowania. Kontakt z Nami pozwoli uzyskać przegląd ofert z 22 firm leasingowych i najniższą ratę.

Ustal warunki

Sposobów konfiguracji leasingu jest bardzo wiele. Wybierzemy najkorzystniejszą dla Ciebie opcję wpłaty własnej i wykupu końcowego, pomożemy zyskać na podatku

Finalizacja

Złożenie wniosku i uzyskanie finansowania to poza podpisaniem umowy, ostatnie formalności. Wykonamy je za Ciebie, a Ty będziesz mógł się cieszyć nowym sprzętem już następnego dnia

Warunki Leasingu

Warunki, jakie należy spełnić, ubiegając się o leasing, są wielokrotnie niższe od tych, które wymaga od nas kredytodawca lub najemca – w przypadku wyboru metody wynajmu długoterminowego. Często te dwie pozostałe formy finansowania zewnętrznego są poza zasięgiem młodych przedsiębiorców.

Opłata wstępna od 1%

Od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej

Okres leasingu do 60 miesięcy

Szybka decyzja leasingowa

Minimum formalności

Raty równe, degresywne, sezonowe

Przedmioty leasingu

• Sprzęt do wyposażenia gabinetów lekarskich
• Urządzenia diagnostyczne
• Sprzęt laboratoryjny
• Wyposażenie aptek, przychodni itp.

Korzyści z leasingu

Napisz do Nas!

Najczęściej zadawane pytania

Wszystkie zmiany dotyczące leasingu muszą być potwierdzone pisemnie, dlatego chcąc je prowadzić należy odpowiedni wniosek wysłać mailem lub drogą pocztową.

Tak – pobierana jest opłata administracyjna z tytułu zmiany warunków umowy leasingu.

Można przedłużyć umowę leasingu, przyjmując jako podstawę do wyliczenia nowych rat leasingowych i wartości końcowej.

Tak, należy to zrobić – na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy leasingowej. Najlepiej w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego.

Jak wygląda możliwość wykupu przedmiotu leasingu przez osobę trzecią?

Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu za cenę jego aktualnej wartości rynkowej. Różnica pomiędzy tą wartością a wartością końcową umowy leasingu stanowi nadwyżkę, która zostanie zwrócona Korzystającemu.

Czy istnieje możliwość odliczenia całego VAT od zakupionego przedmiotu leasingu?

Umowa sprzedaży jest oddzielną transakcją w stosunku do umowy leasingu, oznacza to, że odliczenie VAT-u nie zależy od wysokości VAT-u odliczanego od okresowych opłat leasingowych (OOL) i innych opłat leasingowych. Jeśli przedmiotem leasingu jest samochód, który w świetle nowych przepisów podatkowych lub dokumentów przeznaczony „tylko” do działalności gospodarczej można odliczyć 100% wysokości podatku. W używaniu samochodu do celów mieszanych, tj. prywatnych i do działalności, to ograniczenie występuje do 50%.

Czy jeśli prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, muszę wykupić przedmiot leasingu na swoją firmę?

Tak, zgodnie z interpretacją Urzędów Skarbowych nabywcą przedmiotu za cenę sprzedaży równą wartości końcowej (WK) musi być Korzystający, czyli firma. W przypadku gdyby nabywcą była osoba fizyczna, sytuacja wyglądałaby tak, jak w przypadku wykupu przedmiotu leasingu przez osobę trzecią, a zatem cena sprzedaży byłaby równa aktualnej wartości rynkowej.

Czy trzeba amortyzować zakupiony przedmiot leasingu, czy można wliczyć go jednorazowo w koszty?

Gdy wartość netto przedmiotu nie przekracza 3.500 zł, jego zakup można zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodu. W przeciwnym przypadku musi zostać wciągnięty do ewidencji środków trwałych i amortyzowany przy zastosowaniu wskazanej przepisami prawa stawki amortyzacyjnej.

Czy mam obowiązek wcześniejszego zgłoszenia chęci nabycia przedmiotu leasingu? Kiedy należy to zrobić i w jakiej formie?

Tak, należy to zrobić – na co najmniej dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy leasingowej. Najlepiej w formie pisemnej poprzez wysłanie listu poleconego.

Kiedy wygasa moja umowa leasingu?

Umowa wygasa ostatniego dnia miesiąca, na który przypada płatność ostatniej okresowej opłaty leasingowej .

Jakie dokumenty należy przedstawić w Wydziale Komunikacji aby przerejestrować wykupiony pojazd?

Potrzebne będą następujące dokumenty: faktura zakupu pojazdu wystawiona przez Firmę Leasingową, karta pojazdu i dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne pojazdu, a także KRS Firmy Leasingowej. Faktura i karta pojazdu oraz KRS zostają przesyłane po dokonaniu płatności za pojazd.

Czy istnieje możliwość przedłużenia umowy leasingu lub rozłożenia na raty Wartości Końcowej?

Można przedłużyć umowę leasingu, przyjmując jako podstawę do wyliczenia nowych rat leasingowych i wartości końcowej.

Czy mogę doposażyć zakupioną w leasingu maszynę. Czy tą inwestycje też mogę finansować poprzez leasing?

Tak, operacja ta polega na aneksowaniu już podpisanej umowy leasingu. Taka operacja jest zazwyczaj przeprowadzana po kilku latach użytkowania maszyny i podlega indywidualnej ocenie.

Co stanowi podstawę do wpłacenia Wartości Końcowej? Kiedy Firma Leasingowa wystawi mi fakturę sprzedaży?

Płatność następuje na podstawie umowy, a dokładna wartość wykupu w PLN zawarta jest w piśmie informującym o zakończeniu umowy, które Firma Leasingowa przesyła Korzystającemu na dwa tygodnie przed wygaśnięciem umowy. Faktura zostanie wystawiona po wpływie środków na konto Firmy Leasingowej oraz uregulowaniu wszelkich płatności wynikających z umowy leasingu.

Czy możliwa jest rezygnacja z ubezpieczenia w Firmie leasingowej, jeśli umowa wygasa? Jak należy to zrobić?

Korzystający może zrezygnować z ubezpieczenia i wykupić przedmiot leasingu przed końcem polisy, jednakże tylko wtedy, gdy upłynął minimalny okres trwania umowy zgodny z przepisami prawa a wynikający z wysokości amortyzacji. – Po upłynięciu tego czasu Korzystający może wykupić przedmiot leasingu wcześniej, tj. kilka lub kilkanaście dni przed terminowym zakończeniem umowy. – Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek Korzystający może wystąpić o zgodę na ubezpieczenie w zakresie indywidualnym. Konsekwencją tego jest dodatkowa opłata administracyjna. Zgoda taka polega na zaakceptowaniu warunków polisy Korzystającego przez Firmę Leasingową oraz dostarczenie potwierdzenia zapłaty składki przez Korzystającego.

Czy za skrócenie lub wydłużenie umowy leasingu naliczane są dodatkowe opłaty?

Tak – pobierana jest opłata administracyjna z tytułu zmiany warunków umowy leasingu.

Czy można zakończyć wcześniej umowę leasingu? Czy mogę wykupić przedmiot leasingu przed końcem umowy?

Umowę leasingu można zakończyć wcześniej, przy zachowaniu wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania, który dla samochodów wynosi 2 lata. Cena sprzedaży równa jest wówczas sumie zdyskontowanych rat leasingowych i wartości końco

Jakie korzyści bilansowe daje Leasing?

Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets – stosunek zysku do aktywów) – suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego (leasingobiorcy). Przedmiot leasingu nie pogarsza więc stosunku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ nie powiększa zadłużenia korzystającego.

Jaka jest różnica pomiędzy leasingiem operacyjnym, a leasingiem finansowym?

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się praktycznie do porównania ich w świetle podatku dochodwego. Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe, gdyż całą ratę leasingową można uznać za koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku leasingu finansowego klient może odpisać tylko część odsetkową raty leasingowej oraz amortyzację. Dlatego większość klientów wybiera leasing operacyjny. Leasing finansowy jest wybierany przez klientów, którzy chcą mieć krótszy okres leasingu lub chcą wnieść większy udział własny w celu zmniejszenia zobowiązań. Leasing finansowy może być też stosowany przez firmy płacące podatek w formie zryczałtowanej, których nie interesuje odpis rat leasingowych w ciężar kosztów.

Dlaczego leasing jest dla mnie korzystniejszy niż kredyt?

Główne korzyści leasingu w porównaniu do kredytu:
• szybki i łatwy dostęp do finansowania – wymagania wobec Korzystającego są zwykle łagodniejsze niż w odniesieniu do Kredytobiorcy
• leasing nie obciąża zdolności kredytowej, nie powoduje wzrostu zadłużenia Korzystającego
• niższe koszty związane z brakiem konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń
• w przypadku leasingu istnieje możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy i struktury płatności
• optymalizacja korzyści podatkowych
• niższa cena zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki rabatom wynegocjowanym przez Finansującego
• szybki proces decyzji dotyczącej leasingu i krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku
• jeżeli Korzystający ma problemy za spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot
• przy leasingu, pracownicy firmy leasingowej rejestrują oraz ubezpieczają samochody, wyręczając tym użytkującego.

Czy można leasingować motocykl?

Tak, posiadamy w swojej ofercie produkt dzięki któremu można wziąć leasing na motocykl. Oprócz tego możemy pomóc w sfinansowaniu łodzi lub jachtu.

Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu?

Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy jest zawsze Finansujący. Po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego Korzystający ma prawo nabycia przedmiotu za atrakcyjną cenę równą wartości końcowej.

Jak zmienić harmonogram leasingu – przesunąć termin opłaty, zmienić czas trwania, zmienić wysokość raty?

Jest taka możliwość, wystarczy wystosować do leasingodawcy odpowiedni wniosek, który będzie rozpatrzony w momencie niezalegania z opłatami na umowie leasingu. Powinniśmy otrzymać nowy harmonogram wraz z instrukcjami do zatwierdzenia. Wchodzi on w życie w momencie otrzymania odpowiedzi przez leasingodawcę.

Jak szybko zmienić adres korespondencyjny, czy mogę zrobić to przez telefon?

Wszystkie zmiany dotyczące leasingu muszą być potwierdzone pisemnie, dlatego chcąc je prowadzić należy odpowiedni wniosek wysłać mailem lub drogą pocztową.

Potrzebuję zaświadczenia potwierdzającego, że nie zalegam z płatnościami na umowie (umowach) leasingowej (leasingowych).

Pozytywna opinia zostaje wysłana w momencie otrzymania pisemnego wniosku od leasingodawcy. Zawiera ona ilość umów leasingowych wraz z potwierdzeniem o nie zaleganiu z płatnościami. Ta czynność prawie zawsze wiąże się z opłatą określoną w Tabeli Opłat i Prowizji.

Kto opłaca podatek drogowy?

Opłata drogowa jest dokonywana przez firmę leasingową, ale jej wysokość musi być oddana przez leasingobiorcę – otrzymuje on za to specjalną fakturę VAT.

Czy roczny podatek od środków transportu można zapłacić w ratach?

Często istnieje możliwość rozbicia płatności na 2 raty, wystarczy wysłać odpowiedni wniosek na adres mailowy lub pocztowy firmy leasingowej. Warunkiem jest niezaleganie z płatnościami leasingowymi.

Czy można w leasingowanym samochodzie zainstalować gaz, hak lub inne wyposażenie dodatkowe. Jaka jest procedura?

Na samym początku należy wystosować odpowiedni wniosek do leasingodawcy, gdzie zgoda jest na dobrą sprawę oczywista – jedynym kryterium jest terminowe opłacanie umowy. Wszelkie dokumenty związane z doposażeniem powinny zawierać dane leasingodawcy. Należy także pamiętać o umieszczeniu zmian w Karcie Pojazdu (zdeponowanej przez leasingodawcę). Szczegółowe informacje otrzymuje się wraz ze zgodą firmy leasingowej.

Czy można przekazać prawo do użytkowania samochodu innej firmie lub osobom. Jak to zrobić?

Wymogiem otrzymania takiej zgody jest wysłanie pisemnego wniosku wraz z kopią dokumentów rejestrowych / dowodów osobistych i prawa jazdy na adres firmy leasingowej. Czas obowiązywania pozwolenia zależy od tego określonego we wniosku.

Czy pracownicy firmy mogą korzystać z przedmiotu leasingu?

Tak, jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę. W pozostałych przypadkach należy wystąpić o specjalną zgodę..

Czy firma leasingowa jako właściciel pojazdu może go wymienić na nowy z tytułu rękojmi lub gwarancji?

Wszystkie prawa reklamacyjne dotyczące przedmiotu leasingu należą do osoby korzystającej, wyjątkiem jest odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży, która wymaga zaangażowania firmy leasingowej. Całość procedury powinna być uzgodniona przez leasingobiorcę, a leasingodawca tylko potwierdza (wyraża zgodę) na rozwiązanie.

Jak zgłosić szkodę na przedmiocie leasingu?

Drogą mailową lub pocztową przy pomocy odpowiedniego wniosku, niezwłocznie po powiadomieniu policji i Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Pamiętajmy o zawarciu numeru szkody w Towarzystwie i preferowaną formę likwidacji szkody.