Biorąc ciągnik siodłowy w leasing, przedsiębiorca może wybrać wysoką wpłatę wstępną, zwłaszcza wtedy, gdy dysponuje dużą kwotą gotówki. Zyskuje m.in. wyższy koszt uzyskania przychodu firmowego w miesiącu wniesienia czynszu inicjalnego na konto leasingodawcy. Całkowity koszt leasingu maleje, a wartość „kredytowa” potencjalnego leasingobiorcy znacząco wzrasta, przyspieszając pozytywną decyzję.

Leasing ciągnika siodłowego – operacyjny

Przeszło 80% umów leasingowych zawieranych na terenie naszego kraju to umowy w leasingu operacyjnym. Jest on najkorzystniejszą formą finansowania zewnętrznego zarówno dla wielkich firm, jak i dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Wykup środków trwałych objętych umową leasingową jest możliwy pod koniec trwania umowy po ustalonej uprzednio cenie, ale nie ma takiego obowiązku.  Zazwyczaj spotykane kwoty wykupu wahają się pomiędzy nawet jedynie 1 a 20% wartości początkowej środków trwałych, a ich wysokość warunkuje okres leasingowania. Pod koniec trwania umowy korzystający często decydują się na nowy sprzęt i maszyny, więc od razu podpisują kolejne, korzystne umowy leasingowe, zazwyczaj zawierane na dłuższy niż w leasingu finansowym czas. Do kosztów uzyskania przychodu doliczane są tu comiesięczne raty, co znacząco redukuje wysokość płaconego podatku VAT.

Leasing ciągnika siodłowego – finansowy

Leasing finansowy pozostaje nieco mniej popularną formą finansowania aktywów. Prawo własności jest tu kwestią dość istotną i najważniejszą dla potencjalnych leasingobiorców. Korzystający z przedmiotu umowy leasingowej bezwzględnie musi go wykupić po jej zakończeniu. Prawo własności przechodzi z finansującego na użytkującego. Musi on od razu zapłacić cały podatek VAT od transakcji wraz z pierwszą ratą czynszu już w pierwszym miesiącu trwania umowy (sprawnie obniża to podatek dochodowy).

Leasing finansowy jest opłacalny, gdy dotyczy zakupu środków trwałych po preferencyjnej stawce VAT, jak np. maszyn rolniczych czy wyrobów medycznych. Okazuje się korzystny również dla podatników niepłacących VATu oraz rozliczających się ryczałtem.

Leasing a kredyt ciągnika siodłowego

Ciągniki siodłowe lub inne samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 ton najkorzystniej jest wziąć w leasing. Jest on oferowany nawet już od pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej, a wkład własny może wynosić realne 0% wartości maszyn lub pojazdów branych w użytkowanie. Bank nie przyznałby początkującemu właścicielowi nowo założonej firmy żadnego kredytu, gdyż zwyczajnie nie ma on jeszcze historii kredytowej. Ten rodzaj finansowania zewnętrznego aktywów przedsiębiorstwa jest zresztą bardzo kosztowny i trzeba się w niego zaangażować na wiele lat.

Po podpisaniu umowy leasingowej nie ma potrzeby inwestowania kapitału (drugorzędną sprawą jest to, czy się go już posiada) w środki trwałe. Dla leasingodawcy nieistotne jest, czy flota ciągników siodłowych czy innych samochodów pochodzi od producenta, importera prywatnego bądź firmy transportowej. Jeśli dane pojazdy zostaną wybrane przez korzystającego, a spełniają podstawowe wymagania techniczne i co do ich wieku, zostaną wybrane i sfinansowane. Wybiera się okres trwania umowy – zazwyczaj do 60 miesięcy – i bierze ciągnik w użytkowanie.

 

zamów rozmowę