Funkcjonowanie zarówno małych, jak i dużych firm praktycznie całkowicie podporządkowane jest sprzętowi IT. Drukarki, komputery, czy inne urządzenia służące komunikacji, wymianie informacji, czy usprawnianiu pracy są na porządku dziennym, a przedsiębiorcy nie wyobrażają sobie życia bez urządzeń tego typu.

W tym artykule skupimy się na leasingu sprzętu IT. Pokrótce napiszemy, z czym wiąże się taki leasing, dlaczego dynamicznie rośnie jego popularność, a także, z jakimi korzyściami się wiąże.

Leasing sprzętu IT – na czym polega?

Leasing technologii może być podejmowany zarówno w formie leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Obecnie najpopularniejszy jest leasing operacyjny sprzętu IT. Umożliwia on wykupienie użytkowanego sprzętu pod koniec trwania umowy, przedłużenie trwającej umowy lub podpisanie nowej umowy na nowe urządzenia.

Umowa leasingowa w tym przypadku obejmuje również szereg usług związanych ze specyfiką IT. Do tego typu usług możemy zaliczyć np. utylizowanie sprzętu lub kasowanie danych pozostawionych przez leasingobiorcę.

Leasing sprzętu IT – korzyści

Mimo wciąż niewielkiej popularności leasingu sprzętu IT w naszym kraju (nieco powyżej 2% udziału w ogólnym rynku leasingu), ta forma zewnętrznego finansowania osprzętu i urządzeń niesie za sobą kilka wymiernych korzyści. Możemy zaliczyć do nich:

  • regularny dostęp do najnowszej, dostępnej technologii;
  • możliwość modyfikowania i modernizacji użytkowanej technologii w czasie trwania umowy leasingowej;
  • możliwość oszczędzenia kapitału obrotowego;
  • zmniejszenie kosztów utrzymania urządzeń;
  • możliwość wprowadzenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu sprzętu IT?

Głównym powodem, dla którego leasing IT staje się coraz popularniejszy, jest dynamicznie rozwijający się rynek oraz rozwój technologiczny. Obecnie zakup nowego sprzętu i wyposażenia IT do firmy wiąże się z dużymi stratami na wartości urządzeń, a także koniecznością ich wymiany co 2 – 3 lata (jeżeli firma pragnie korzystać z możliwie aktualnej technologii). Obecny poziom rozwoju jest dynamiczny, a jego tempo rośnie w postępie wykładniczym.

Leasingowanie urządzeń i sprzętu IT w świetle dynamicznych zmian staje się jedną z rozsądniejszych opcji finansowania zewnętrznego. Zwłaszcza dzięki dużej elastyczności firm leasingowych pod względem modyfikacji umowy i modernizacji urządzeń podczas trwania umowy. Poza tym regularne przedłużanie umów leasingowych na wciąż nowszy sprzęt przy jednoczesnym przeniesieniu obowiązku utylizacji poprzednich środków trwałych umowy leasingowej na leasingodawcę, jest dla leasingobiorcy wygodne i bezpieczne.

Leasing sprzętu IT a ochrona danych

Gdy umowa leasingowa dobiega końca, a leasingobiorca rezygnuje z użytkowania sprzętu i oddaje go leasingodawcy, wówczas urządzenia przechodzą kompleksowy proces kasowania wszelkich danych pozostawionych przez leasingobiorcę.

Dodatkowo firma leasingowa jest w stanie wystawić certyfikat będący dowodem usunięcia danych z urządzeń. Proces kasacji może odbywać się w obecności klienta.

 

zamów rozmowę