Leasing maszyn budowlanych

Najkorzystniejszą formą finansowania sprzętu zarówno dla dużych jak i małych firm jest leasing maszyn budowlanych. Posiadasz firmę budowlaną i nie jesteś w stanie sfinansować wyposażenia gotówką? Chcesz rozszerzyć zakres działalności? Może dopiero przymierzasz się do założenia firmy budowlanej lub chcesz się przebranżowić? Nie chcesz zaciągać kredytu w banku lub nie spełniasz wymagań kredytobiorców?

Mamy coś dla Ciebie. Oferujemy Ci korzystny leasing maszyn budowlanych, zarówno nowych, jak i używanych. Nie zamykamy drzwi młodym przedsiębiorcom. U nas leasing możesz założyć już po pół roku prowadzenia działalności.
Możesz wziąć u nas w leasing naprawdę wiele urządzeń. Nie jesteś pewien, czy w naszej ofercie znajduje się konkretna, interesująca Cię maszyna? Napisz do nas i przedstaw nam swoją propozycję. Jesteśmy tu dla Was i to dla Państwa przygotowujemy swoją propozycję.
Nasza firma oferuje Państwu najlepsze warunki leasingowe. Elastyczne raty, możliwość wykupu po atrakcyjnych i konkurencyjnych cenach, a także pakiety ubezpieczeń, które oferujemy przy współpracy z ubezpieczalniami. Oferujemy Państwu również doradztwo i fachową pomoc z zakresu leasingu maszyn budowlanych oraz innych środków trwałych, które wesprą Państwa firmę.
Zapraszamy do przejrzenia naszej oferty, a także do kontaktu z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiadamy na wszelkie pytania, uwagi i sugestie.

Proces leasingowy

Znajdź produkt

Kto inny niż Ty sam, będzie wiedział lepiej czego dokładnie potrzebujesz w swojej firmie? Sam znajdź odpowiednie urządzenie lub auto.

Zadzwoń do Nas

Już wybrałeś? To teraz czas na znalezienie finansowania. Kontakt z Nami pozwoli uzyskać przegląd ofert z 22 firm leasingowych i najniższą ratę.

Ustal warunki

Sposobów konfiguracji leasingu jest bardzo wiele. Wybierzemy najkorzystniejszą dla Ciebie opcję wpłaty własnej i wykupu końcowego, pomożemy zyskać na podatku

Finalizacja

Złożenie wniosku i uzyskanie finansowania to poza podpisaniem umowy, ostatnie formalności. Wykonamy je za Ciebie, a Ty będziesz mógł się cieszyć nowym sprzętem już następnego dnia

Warunki Leasingu

Warunki, jakie należy spełnić, ubiegając się o leasing, są wielokrotnie niższe od tych, które wymaga od nas kredytodawca lub najemca – w przypadku wyboru metody wynajmu długoterminowego. Często te dwie pozostałe formy finansowania zewnętrznego są poza zasięgiem młodych przedsiębiorców.

Opłata wstępna od 10%

Okres leasingu do 60 miesięcy

Wiek maszyny do 14 lat

Raty równe, degresywne oraz sezonowe

Możliwość zastosowania procedury uproszczonej

Przedmioty leasingu

• Nowe i używane maszyny drogowe

• Nowe i używane maszyny budowlane

Korzyści z leasingu

Napisz do Nas!

Najczęściej zadawane pytania

Korzystający może zrezygnować z ubezpieczenia i wykupić przedmiot leasingu przed końcem polisy, jednakże tylko wtedy, gdy upłynął minimalny okres trwania umowy zgodny z przepisami prawa a wynikający z wysokości amortyzacji. – Po upłynięciu tego czasu Korzystający może wykupić przedmiot leasingu wcześniej, tj. kilka lub kilkanaście dni przed terminowym zakończeniem umowy. – Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek Korzystający może wystąpić o zgodę na ubezpieczenie w zakresie indywidualnym. Konsekwencją tego jest dodatkowa opłata administracyjna. Zgoda taka polega na zaakceptowaniu warunków polisy Korzystającego przez Firmę Leasingową oraz dostarczenie potwierdzenia zapłaty składki przez Korzystającego.

Umowę leasingu można zakończyć wcześniej, przy zachowaniu wymaganego przepisami minimalnego okresu jej trwania, który dla samochodów wynosi 2 lata. Cena sprzedaży równa jest wówczas sumie zdyskontowanych rat leasingowych i wartości końcowej.

Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets – stosunek zysku do aktywów) – suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku. Leasing operacyjny nie jest uwidoczniony jako zobowiązanie w bilansie korzystającego (leasingobiorcy). Przedmiot leasingu nie pogarsza więc stosunku zadłużenia do kapitału własnego, ponieważ nie powiększa zadłużenia korzystającego.

Różnica między leasingiem operacyjnym a finansowym sprowadza się praktycznie do porównania ich w świetle podatku dochodwego. Leasing operacyjny daje większe korzyści podatkowe, gdyż całą ratę leasingową można uznać za koszt uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania. W przypadku leasingu finansowego klient może odpisać tylko część odsetkową raty leasingowej oraz amortyzację. Dlatego większość klientów wybiera leasing operacyjny. Leasing finansowy jest wybierany przez klientów, którzy chcą mieć krótszy okres leasingu lub chcą wnieść większy udział własny w celu zmniejszenia zobowiązań. Leasing finansowy może być też stosowany przez firmy płacące podatek w formie zryczałtowanej, których nie interesuje odpis rat leasingowych w ciężar kosztów.

Główne korzyści leasingu w porównaniu do kredytu:
• szybki i łatwy dostęp do finansowania – wymagania wobec Korzystającego są zwykle łagodniejsze niż w odniesieniu do Kredytobiorcy
• leasing nie obciąża zdolności kredytowej, nie powoduje wzrostu zadłużenia Korzystającego
• niższe koszty związane z brakiem konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń
• w przypadku leasingu istnieje możliwość ustalenia elastycznego okresu umowy i struktury płatności
• optymalizacja korzyści podatkowych
• niższa cena zakupu dóbr inwestycyjnych dzięki rabatom wynegocjowanym przez Finansującego
• szybki proces decyzji dotyczącej leasingu i krótki okres oczekiwania na przedmiot leasingu w porównaniu z długimi procedurami przyznawania kredytu w banku
• jeżeli Korzystający ma problemy za spłatą rat leasingowych, istnieje możliwość przeniesienia praw i obowiązków na inny podmiot
• przy leasingu, pracownicy firmy leasingowej rejestrują oraz ubezpieczają samochody, wyręczając tym użytkującego.