Leasing jest coraz popularniejszą metodą zawierania umów, których przedmiotem są dobra trwałe, prawne, jak i niematerialne. Mimo że, w naszym kraju najczęściej zawierany jest leasing samochodów osobowych i dostawczych, to coraz chętniej korzystamy z tej formy finansowania podczas zawierania umów związanych z wykupem gruntów lub nieruchomości.

Aby mówić o oszczędności podatkowej wynikającej z leasingu, warto rozgraniczyć jego formy. Leasing może przyjąć formę finansową i operacyjną. Czym różnią się one między sobą?

  • Leasing finansowy jest umową, w której odpisy amortyzacyjne w początkowym okresie trwania umowy leasingowej spoczywają na barkach korzystającego z przedmiotu leasingu.
  • Leasing operacyjny posiada zapis, który sprawia, że odpisy amortyzacyjne pozostają w gestii podmiotu finansującego umowę leasingową, a po końcu trwania umowy przedmiot leasingu staje się własnością korzystającego z leasingu. W trakcie umowy przedmiot leasingu jest własnością podmiotu finansującego.

Leasing operacyjny a korzyści podatkowa

Popularny leasing samochodów ciężarowych, czy inna forma umowy leasingowej pozwala stworzyć dogodne warunki podatkowe, tzw. tarczę podatkową. Owa tarcza jest to nic innego, jak oszczędności związane z podatkiem dochodowym, które gromadzone są poprzez wprowadzenie opłat leasingu do kosztów uzyskania.

Jest to jedna z ważniejszych zalet, która pozwala nam mówić o leasingu jako skutecznej formie oszczędności podatkowej. Dzięki leasingowi otrzymujemy również narzędzie do sterowania kosztami prowadzenia działalności.

Umowy leasingowe pozwalają nam na dużą dowolność podczas decydowania o początkowym wkładzie własnym. „Wyłożenie” znacznej części wartości przedmiotu umowy leasingowej na start pozwoli znacząco obniżyć koszty uzyskania przychodu w pierwszych miesiącach trwania umowy. Również wpłynie na późniejszą wysokość rat leasingowych.

Tutaj napotykamy kolejną oszczędność podatkową. Raty leasingowe możemy pomniejszyć o wartość podatku VAT, a pozostałą wartość netto podpiąć do kosztów uzyskania przychodu. Duży stopień swobody podczas określania wysokości rat leasingowych pozwala również manipulować miesięcznymi kwotami wpisywanymi do uzyskanych przychodów.

Poza wspomnianymi zaletami związanymi z oszczędnością podatkową umowy leasingowe pozwalają również na modyfikację wartości rat podczas trwania umowy – tzw. raty sezonowe, a także na czasowe zamrożenie spłacania rat. Dzięki temu uzyskujemy znacznie większą elastyczność w spłatach rat leasingowych niż przy kupnie.

Dlaczego lepiej wybrać leasing operacyjny niż kupno?

Poza wymienionymi zaletami umów leasingowych, prawidłowe zredagowanie zapisów umowy umożliwia obniżenie kosztów związanych z korzystaniem z przedmiotu leasingu, np. gdy mówimy o leasingu maszyn rolniczych.

Umowa przede wszystkim musi stanowić około 40% okresu amortyzacji maszyny. W przypadku, gdy przedmiotem umowy leasingowej jest nieruchomość, wówczas umowa musi obowiązywać minimum 10 lat.

Poza tym suma opłat pomniejszona o podatki od towarów i usług, które ustalamy w zapisach umowy, musi być tożsama minimum wartości maszyny, której dotyczy umowa leasingowa, lub być równa początkowej wartości nieruchomości i innych środków trwałych.

 

zamów rozmowę