Leasing jest kojarzony przede wszystkim z pozyskiwaniem takich dóbr jak samochody, maszyny, sprzęt elektroniczny czy nieruchomości. W ostatnich latach bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również leasing pracowników. Jakie są jego cechy charakterystyczne, kto i kiedy z niego korzysta, a także czym różni się od pracy tymczasowej, dowiesz się z tego artykułu. 

Leasing pracowników – czyli czasowe wypożyczanie personelu innej firmie 

Popularny w ostatnim czasie leasing pracowników to nic innego jak wypożyczanie na czas określony personelu pracującego w danej firmie innemu przedsiębiorstwu. Żeby sytuacja taka była możliwa, konieczna jest umowa pomiędzy firmami, zgoda pracownika na wykonywanie obowiązków zawodowych dla innego pracodawcy, a także umowa pomiędzy tymczasowym pracownikiem i nowym pracodawcą. Charakterystycznym jest fakt, że pracownik jest wciąż zatrudniony w swojej macierzystej firmie, a na czas pracy dla innego podmiotu otrzymuje od niej bezpłatny urlop. Kwestia leasingu pracowników w przeciwieństwie do pracy tymczasowej nie posiada szczególnych regulacji prawnych, dlatego pracodawcy mają tu wiele swobody. 

Kto i kiedy korzysta z leasingu pracowników? 

Z możliwości leasingu pracowników korzystają przedsiębiorcy, którzy nie posiadają w swoich firmach osób zdolnych do wykonania określonych zadań. Wykwalifikowani specjaliści są w takich sytuacjach zatrudniani w celu zrealizowania konkretnych projektów. Leasing jest stosowany ponadto w wypadku, kiedy pracownicy danej firmy przebywają na urlopie, a także, kiedy konieczne jest wykonanie większej ilości pracy. 

Leasing pracowniczy może obejmować pojedyncze osoby i jest wówczas nazywany body leasingiem. Często zdarza się także, że wynajmowane są całe zespoły specjalistów – team leasing. 

Jakie zalety i wady ma leasing pracowniczy? 

Leasing pracowniczy wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy, która z niego korzysta. Dzięki takiemu rozwiązaniu może ona zrealizować ważne projekty bez konieczności zatrudniania nowych osób. To z kolei chroni przed nadmiarem zatrudnienia. Dużym udogodnieniem jest czasowe pozyskanie personelu, kiedy pracownicy przebywają na urlopie i zwolnieniu chorobowym. Kiedy firma staje przed koniecznością wykonania bardzo dużej ilości pracy lub zrealizowania skomplikowanych projektów, leasing pracowniczy jest dla niej prawdziwym wybawieniem. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że taki sposób zatrudniania pracowników ma również swoje wady. Jedną z nich mogą być problemy z komunikacją w zespole, czy zmniejszona motywacja do pracy wśród osób przebywających w danej firmie tymczasowo. 

Czym leasing pracowniczy różni się od pracy tymczasowej? 

Wiele osób myli leasing pracowniczy z korzystaniem z usług agencji pracy tymczasowej. Należy pamiętać, że te dwie formy pozyskiwania pracowników różnią się pomiędzy sobą w zasadniczych kwestiach. Przede wszystkim pracownik tymczasowy posiada jedynie umowę z agencją, która odpowiedzialna jest za wszystkie formalności związane z jego zatrudnieniem. Leasing pracowniczy wymaga nawiązania relacji prawnych pomiędzy pracownikiem a firmą korzystającą z jego usług.

 

zamów rozmowę