Rozliczanie wykupienia samochodu z leasingu różni się w zależności od zawartej umowy leasingowej. Obecnie na rynku najpopularniejsze są dwa rodzaje leasingu – operacyjny i kapitałowy. Warto wiedzieć, że leasing operacyjny wybierany jest przez ponad 80% przedsiębiorców.

Wobec różnic w konsekwencjach podatkowych leasingu operacyjnego i finansowego, a także nieco odmiennych warunków w zawieranych umowach, wykup może być obligatoryjny (leasing finansowy) lub nieobligatoryjny (leasing operacyjny).

Leasing operacyjny a wykup samochodu

Leasing operacyjny umożliwia leasingobiorcy na odstąpienie od wykupu pojazdu po końcu umowy leasingowej. Taka forma leasingu jest atrakcyjna dla przedsiębiorców, którzy unikają płacenia wysokich kosztów zakupu, a jednocześnie mogą liczyć na tzw. tarczę podatkową. Owa tarcza to możliwość doliczania do kosztów uzyskania przychodów przez przedsiębiorstwo rat leasingowych oraz opłaty inicjalnej.

Wykup samochodu w leasingu operacyjnym nie jest konieczne i zależy od postanowień umowy. Zwykle, gdy zdecydujemy się na wykup, kwota, jaką przyjdzie nam zapłacić, wynosić będzie 1% początkowej wartości rynkowej samochodu.

Rozliczanie wykupu samochodu z leasingu – działalność gospodarcza

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego, może być przeprowadzony w formie jednorazowego wprowadzenia w koszta uzyskania przychodu lub w formie środka trwałego.

Gdy firma decyduje się na wpisanie samochodu do ewidencji środków trwałych, początkowa wartość pojazdu ustalana jest jako cena jego nabycia. Cena nabycia to kwota, jaką płacimy zbywcy pojazdu odpowiednio powiększona o wartość kosztów, jakie ponieśliśmy przy zakupie samochodu.

W przypadku, gdy wartość początkowa pojazdu nie jest większa od 3,5 tysięcy złotych, wydatki związane z kupnem samochodu mogą zostać wliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, można bezpośrednio wprowadzić je w ramach środków trwałych. Wpis do ewidencji umożliwia jednorazową lub długotrwałą amortyzację.

Odliczanie podatku VAT – pełne i połowiczne

Odliczanie wartości podatku VAT można dokonać w 50% lub 100% jego wartości. To, jaki procent VATu odliczymy, uzależnione jest od tego, w jaki sposób pojazd jest użytkowany. Możemy odliczyć wyłącznie 50% podatku VAT w przypadku, gdy pojazd użytkowany jest zarówno w celach firmowych, jak i prywatnych. 100% odliczenie VATu następuje, gdy pojazd wykorzystuje się wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rozliczanie wykupu samochodu z leasingu – cele prywatne

Wykup pojazdu z umowy leasingowej do celów prywatnych to często stosowana praktyka. Jednak wiąże się ona z pewnymi niedogodnościami. Przy rozliczaniu wykupu samochodu z leasingu do celów prywatnych, przedsiębiorca nie może liczyć na odliczenie podatku VAT, a także „wrzucenia” w koszta uzyskania przychodu kwoty wykupu.

Co więcej, należy pamiętać, że po wykupie pojazdu z leasingu do celów prywatnych, jego sprzedaż po upływie 6 miesięcy nie wpłynie na wygenerowanie przychodu. Gdy pojazd używany był w przedsiębiorstwie, a koszta jego eksploatacji wliczane były w koszt uzyskania przychodu, wówczas po wykupie pojazdu, jego sprzedaż przed upływem 6 lat może spowodować zaliczenie go do przychodu działalności.

Jeżeli wykup pojazdu nastąpi do celów prywatnych, a jednocześnie przedsiębiorca będzie używał samochodu do celów prowadzenia działalności, niezbędne jest prowadzenie kilometrówki. Prowadzenie ewidencji jest niezbędne do celów PIT.

 

zamów rozmowę