Leasing dronów

Drony, czyli bezzałogowe statki powietrzne od wielu lat służą policji, wojsku i innym służbom mundurowym. Nie sposób nie zauważyć, że zaczynają rewolucjonizować wiele gałęzi przemysłu. Urządzenia te budzą zainteresowanie również osób prywatnych, które często używają...

Leasing odwrócony a leasing zwrotny?

Leasing odwrócony a leasing zwrotny Leasing odwrócony to całkiem nowe udogodnienie dla przedsiębiorstw, pełniące nierzadko swoistą funkcję kredytową. Korzystający z przedmiotu umowy są każdorazowo starannie analizowani pod kątem wypłacalności. Dla firm leasingowych...

Kiedy warto wybrać leasing zamiast dzierżawy

Kiedy warto wybrać leasing zamiast dzierżawy?  Pojęcia umowy i leasingu są podobne, jednak nie tożsame. Pomimo że zarówno umowa dzierżawy, jak i leasingu pozwala na korzystanie z jakiejś rzeczy, istnieje pomiędzy nimi wiele zasadniczych różnic. Przed wyborem którejś z...

Cesja leasingu a księgowość

Umowy leasingowe są niezwykle korzystne dla obu stron. Cesja leasingu dotyczy głównie sytuacji, gdy dotychczasowy leasingodawca z jakiegoś powodu nie jest w stanie regulować zobowiązań finansowych w stosunku do finansującego bądź stwierdza, że użytkowany sprzęt jest...

Jak korzystnie wykupić samochód osobowy z leasingu

Jeśli leasingodawca jest pierwszym użytkownikiem samochodu osobowego, który jest przedmiotem jego umowy z instytucją finansującą, powinien rozważyć jego wykup. Niezwykle atrakcyjna jest preferencyjna, z góry ustalona stawka, za którą można wykupić pojazd, serwisowany...
zamów rozmowę