Wstępna opłata leasingowa to nic innego jak udział własny, który odpowiednio dopasowany do klienta umożliwia wykorzystanie optymalizacji podatkowej w jak najlepszym stopniu. Czynsz inicjalny wymagany jest podczas zawierania umów leasingowych pomiędzy dwiema stronami transakcji i nieodłącznie towarzyszy spłacaniu należności na wzięte w użytkowanie środki trwałe. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju, wartości, wieku oraz stanu przedmiotu umowy, ale zazwyczaj waha się pomiędzy 1 a maksymalnie 45%.

Wstępna opłata leasingowa i jego rodzaje.

Wstępną opłatę leasingową wnosi się od razu przed rozpoczęciem procedury uruchomienia leasingu. Nie jest ona bezpośrednio związana z poszczególnymi ratami. Wśród rodzajów wstępnych opłat leasingowych można rozróżnić wysokość wkładów własnych, wymaganych podczas finansowania zewnętrznego różnych przedmiotów umowy. Leasing niektórych samochodów osobowych, dostawczych bądź ciężarowych związany bywa często z nawet 0% czynszem inicjalnym, co jest niezwykle preferencyjną stawką podatkową. W przypadku leasingu specjalistycznego sprzętu bądź wyposażenia medycznego ponosi się koszt opłaty wstępnej wynoszący minimum 1% wartości przedmiotu umowy. Maszyny rolnicze pociągają za sobą 5% wstępną opłatę leasingową, natomiast wkład własny za różnego rodzaju transakcje z maszynami budowlanymi – powyżej 10% ich wartości. Maksymalnie płaci się 45% wartości przedmiotu zawieranej umowy leasingowej.

A jak należy ująć wstępną opłatę leasingową w kosztach podatkowych? Opłata początkowa jest samoistnym kosztem uzyskania przychodu już w momencie jej wniesienia na rzecz leasingodawcy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym jest to bowiem bezpośrednio koszt poniesiony w celu osiągnięcia przychodów albo też zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Koszta te potrącane są oczywiście w roku podatkowym, w którym osiągnięto odpowiadający im przychód.

Jakie zalety mają wstępne opłaty leasingowe?

Leasingobiorca może indywidualnie określić, ile gotówki jest w stanie przeznaczyć na wkład własny. Być może nie potrzebuje akurat wolnych środków, którymi dysponuje i przedsiębiorstwo nie będzie mieć kłopotów z płynnością finansową. Wówczas powinien zdecydować się na wyższą kwotę czynszu inicjalnego. Dzięki temu może bardzo dużo zyskać.

Pozytywne strony dużego wkładu własnego to m.in.:

  • wstępną opłatę leasingową zalicza się w całości w koszty uzyskania przychodu przez firmę w miesiącu jej wniesienia, otrzymując imponującą tarczę podatkową,
  • podczas gdy koszty odliczeń podatkowych rosną, koszt leasingu i regularne laty maleją,
  • całkowity koszt leasingu obniża się na tyle, że transakcja ta staje się zdecydowanie bardziej korzystna niż kilkudziesięcioletni kredyt bankowy z wysokimi, comiesięcznymi odsetkami,
  • wartość kredytowa potencjalnego leasingobiorcy automatycznie wzrasta w oczach specjalistów analityków ryzyka z firm leasingowych,
  • pozytywna decyzja o wydaniu zgody na podpisanie umowy leasingowej i ten rodzaj finansowania zewnętrznego zapada znacznie szybciej przy jednoczesnym minimum formalności.

 

zamów rozmowę