Popularność leasingu nieruchomości na polskim rynku finansowym sukcesywnie wzrasta. Pod koniec lat 90-tych zawierano pierwsze tego typu transakcje, opiewające na sumy rzędu wielu milionów złotych. W nieruchomości inwestowano przede wszystkim kapitał zagraniczny. Już w 2005 roku średnia wartość przeciętnej umowy tego typu w Polsce pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą nieruchomości wynosiła przeszło 28 milionów złotych.

Jakie nieruchomości można wziąć w leasing

Przedmiotem leasingu nieruchomości mogą być przykładowo:

 • lokale usługowe, biurowe, handlowe,
 • całe budynki lub obiekty usługowe, biurowe, handlowe, przykładowo nowoczesne biurowce, galerie handlowe, salony kosmetyczne, fryzjerskie, hotele, centra konferencyjne, rozrywki, siedziby zarządów firm,
 • hale produkcyjne,
 • wielkie magazyny,
 • centra logistyczne.

Prawa do korzystania z danej nieruchomości są przeniesione na klienta w zamian za regularnie wnoszone raty leasingowe. Wyższość tego rodzaju transakcji nad podpisaną umową najmu jest znaczna: figuruje tu dodatkowo zapis o możliwości zakupu danego lokalu lub obiektu za z góry ustaloną kwotę po okresie jej wygaśnięcia. Zwyczajowo umowy leasingowe dotyczące nieruchomości podpisuje się na co najmniej 15 lat.

Oczekiwania przedstawicieli banków co do przedsiębiorców, którzy próbują dostać kredyt na nieruchomość, są bardzo wygórowane. Kondycja ekonomiczna rzadko jest postrzegana jako satysfakcjonująca, a decyzje o zgodzie na finansowanie nieruchomości przez bank dosyć rzadkie.

Leasing nieruchomości -zalety

Leasing nieruchomości jest doskonałym sposobem na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. Umowy podpisują przedstawiciele nawet nowo powstałych firm. Poniżej zestawienie najbardziej istotnych z punktu widzenia oraz korzyści dla przedsiębiorcy zalet leasingu nieruchomości:

 • W porównaniu z kredytem bankowym leasing jest szybszą formą zewnętrznego finansowania środków trwałych. To mniej formalności, niejednokrotnie lepsze warunki i brak dyskryminacji przedsiębiorców bez historii kredytowej.
 • W leasing można wziąć nieruchomości o różnorodnym charakterze, np. tylko biznesowym lub usługowym, nastawionym na obsługę ruchu turystycznego.
 • Środków finansowych nie lokuje się całkowicie w nieruchomościach, dzięki czemu zostają one uwolnione w celu przeznaczenia ich na inne inwestycje i bieżące wydatki firmy, a płynność finansowa pozostaje niezmieniona. Majątek wykorzystuje się zatem efektywnie.
 • Cena, za którą wykupuje się najmowaną nieruchomość pod koniec trwania umowy leasingu, jest zazwyczaj niezwykle atrakcyjna.
 • Istnieje możliwość skrócenia okresu amortyzacji lokalu bądź budynku oraz wykorzystania tarczy podatkowej dzięki wygodnej możliwości zaliczenia comiesięcznych rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodu firmy.
 • Leasing zwrotny zapewnia znaczną poprawę wyników finansowych leasingobiorcy.
 • Realna jest optymalizacja kosztów, które bezpośrednio związane są z rosnącymi kosztami podatkowymi oraz wskaźnikami finansowymi. Łączy się to z osiąganiem korzyści przez przedsiębiorcę.
zamów rozmowę