Wyposażenie restauracji to poważny wydatek, który obecnie rzadko finansowany jest za pomocą gotówki. Przedsiębiorcy urządzają lokalne, korzystając zwykle z różnorodnych form zewnętrznego finansowania. Może być to kredyt, dzierżawa, czy leasing.

W tekście bliżej przyjrzymy się finansowaniu wyposażenia restauracji za pomocą leasingu. Napiszemy, jakie typu leasingu cieszą się największą popularnością wśród restauratorów, z czym wiąże się każdy z nich dla leasingobiorcy.

Najpopularniejszy leasing wyposażenia restauracji

Do dwóch najpopularniejszych umów leasingowych w naszym kraju, w tym również w branży gastronomicznej należą leasing operacyjny i leasing finansowy. Czym się różnią?

Leasing operacyjny wyposażenia restauracji

Restauratorzy i właściciele lokalów gastronomicznych zwykle wybierają leasing operacyjny, zwany również usługowym. Leasing operacyjny – tak, jak leasing finansowy – może być wykorzystywany do finansowania nie tylko sprzętów typowo gastronomicznych i restauracyjnych, ale również oprogramowania i sprzętów specjalistycznych IT potrzebnych np. do prowadzenia księgowości lub zbierania zamówień.

Leasing usługowy jest to użyczenie środków trwałych, czyli przedmiotów leasingu leasingobiorcy przez firmę leasingową. Prawnie właścicielem przedmiotów leasingu pozostaje leasingodawca, natomiast leasingobiorca uzyskuje możliwość korzystania z nich. Warto pamiętać, że firma leasingowa sprawuje nadzór nad urządzeniami. Leasingobiorca nie może ich modyfikować i używać niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Poza tym leasingobiorca może wcześniej spłacić umowę leasingową lub ją zerwać. Pełne raty leasingowe mogą być wliczane do kosztów prowadzenia działalności, dzięki czemu przedsiębiorca może skorzystać z tzw. tarczy podatkowej, która umożliwia redukcję podatku CIT lub PIT. Umowa leasingu operacyjnego nie umożliwia jednak amortyzacji sprzętu, ponieważ ten obowiązek spoczywa na firmie leasingowej.

Leasing finansowy wyposażenia restauracji

Leasing finansowy mimo wielu podobieństw różni się od leasingu operacyjnego. Do obowiązków leasingobiorcy można zaliczyć odliczanie amortyzacji sprzętu, natomiast podatek VAT od rat leasingowych płatny jest z góry na samym początku umowy leasingowej.

Ważne aspekty leasingu wyposażenia restauracji

Zarówno leasing operacyjny, jak i finansowy mogą skutkować opcjonalnym wykupieniem sprzętu pod koniec trwania umowy. Taką opcję należy zastrzec przy ustalaniu warunków. Cena wykupu uzależniona jest od długości umowy leasingowej, wysokości rat oraz opłaty inicjalnej, zwykle jednak wykup wiąże się z kwotą rzędu od 1 do 10% wartości początkowej leasingowanych urządzeń.

Wysokość opłaty początkowej uzależniona jest od kilku czynników. Należą do nich między innymi: wiarygodność przedsiębiorcy starającego się o leasing, wartości leasingowanych środków trwałych, czy długości umowy leasingowej. W przypadku wątpliwości firma leasingowa może podwyższyć kwotę opłaty początkowej nawet do 45% wartości leasingowanych przedmiotów.

Zwykle firmy leasingowe podpisują umowy na środki trwałe, których wartość przekracza 100 tysięcy złotych. Rzadko obserwuje się leasingowanie urządzeń o wartości mniejszej niż 10 tysięcy złotych. Najpopularniejszymi leasingowanymi urządzeniami w branży gastronomicznej i restauratorskiej są: szatkownice, kruszarki do lodu, obieraczki do ziemniaków, czy maszyny do lodów.

 

zamów rozmowę